Invact – Business Activators

Invact ontwikkeld, stimuleert, financiert en participeert in innoverende business concepten.

Goede ideeën bewijzen zich in hun uitvoering! Invact is opgericht om vorm en uitvoering te geven aan ideeën en idealen door kennis te combineren met daadkracht.

“De factor succes in concepten kenmerkt zich door de genomen actie”

Een uitgebreid netwerk, gedegen ervaring en de wil om marktwaardige concepten tot een succes te maken.

Kotom; een bijzondere businesspartner voor ambitieuze  businessconcepten.

Invact BV voor U:
– advies bij startups; wettelijke vormgeving, ondersteuning netwerkcontacten, advies setup & rollout
– participaties & financieringen in startups

 

visie-invact